Referat og slide fra Generalforsamlingen er tilgængeligt.

NY LAV PRIS PÅ MEDLEMSKAB
200,- PR. MEDLEM

Visionen for Foreningen SpringDanmark er, at støtte udviklingen af Dansk Springsport, så Danmark bliver blandt de førende nationer i ridebanespringning.

Danmark skal som nation med 5,5 millioner indbyggere rekruttere, identificere og udvikle talenter i ridespringning ud fra et relativt lille antal eliteudøvere og med et begrænset økonomisk råderum.

Udfordringen med at udvikle talenter til internationalt seniorniveau bliver desuden gradvist øget i takt med den globale økonomiske vækst, som hastigt øger den internationale konkurrence i sporten. Det gælder særligt i de olympiske sportsgrene, der yder stor bevågenhed, og hvor mange lande er meget fokuseret på deltagelse og gode resultater. Dette gælder ikke mindst inden for ridebanespringning, der er en højprofileret disciplin på internationalt niveau. I Danmark bliver ridebanespringning profileret som en niche idrætsgren.

Danmarks relativt beskedne geografiske areal giver gode muligheder for at etablere samarbejder mellem lokale, regionale og nationale talent-udviklingsmiljøer. Det vil vi gerne udnytte i Dansk Springsport. Vi tror på, at et tæt samarbejde og god dialog vil skabe en international konkurrencefordel vi kan arbejde med. Vi tror på, at hvis vi udvikler samarbejde og initiativer på alle niveauer, kan vi udvikle endnu flere talenter. Dermed bliver der også flere, der kan præstere på eliteniveau i et stærkt international konkurrencefelt.

Foreningen SpringDanmark ønsker, at understøtte et bredt samarbejde og udvikle et sundt og sammenhængende talentmiljø, hvor talenter kan udvikle sig til fremtidens ryttere.

Dansk ridning er organiseret i Dansk Ride-forbund. Et forbund med 56.748 medlemmer fordelt på forskellige grene af idrætten. Dansk Rideforbund er repræsenteret indenfor 4 OL discipliner: Dressur, Spring, Military og Paradres-sur. På OL-niveau er disse discipliner på forskel-ligt niveau. Således er Paradressur repræsenteret med utallige medaljer. Military har været repræ-senteret ved flere OL på individuelt niveau. Dansk dressurridning har kontinuerligt været repræsen-teret ved OL – både individuelt og for hold. De sidste 20 år har Danmark været repræsenteret i Dressur ved følgende OL:

2000 Sydney
2004 Athen
2008 Beijing – Hold Bronze
2012 London – Nr 4 for hold
2016 Rio de Janeiro

Til sammenligning har dansk springsport igennem de sidste 20 år været repræsenteret med een individuel deltager ved følgende OL:
2000 Sydney (nr. 10)
2004 Athen (nr. 10)

Ved OL 2020/2021 er Danmark kvalificeret med 1 deltager.

Dansk Rideforbund har en målsætning om at stille fuldt hold i ridebanespringning ved OL 2024 og frem efter.

Der er udarbejdet klare strategier for, at dette mål kan opfyldes. I Foreningen SpringDanmark ønsker, vi at understøtte denne overordnende målsætning. Vi mener målsætningen er realistisk, hvis vi står sammen og udvikler på tværs af sporten. Vi skal have fokus på den brede talentudvikling. Vi skal inddrage relevante parter og vi skal sammen udvikle på tværs.

Vi tror på, at sammenhængende talentstrategier er nøglen til succes i eliteidræt. Der skal være en rød tråd i talentarbejdet baseret på aldersrelateret træning og en klar beskrivelse af vejen igennem systemet fra barn og ung til senioratlet. Foreningen SpringDanmark ønsker at støtte arbejdet med talenternes træning, konkurrence og hverdag. Springsport Danmarks grundlæggende værdier er rettesnor for de projekter vi ønsker at støtte med det formål, at udvikle danske springrytters sportslige potentiale.

Tak til vores sponsorer