Handelsbetingelser

§ 1 Anvendelse

Disse handelsbetingelser (”Handelsbetingelserne”) gælder for køb af varer på Foreningen Spring Danmark og via foreningenspringdanmark.dk.

Handelsbetingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Foreningen Spring Danmark og dig.

Du opfordres til at læse Handelsbetingelserne grundigt igennem og gøre dig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som Handelsbetingelserne beskriver. Ved køb af varer på Foreningen Spring Danmark accepterer du at være bundet af Handelsbetingelserne.

Der kan på hjemmesiden forekomme typografiske fejl og upræcise formuleringer.

Foreningen Spring Danmark forbeholder sig retten til at rette fejl, upræcisheder og mangler samt ændre eller opdatere indholdet på hjemmesiden uden at gøre opmærksom på dette på forhånd.

§ 2 Om Foreningen Spring Danmark

Foreningen Spring Danmark er en onlineshop, der ejes og drives af Foreningen Spring Danmark, Kongevejen 57. 3480 Fredensborg. Tlf +45 2170 6060. shop@foreningenspringdanmark.dk.

§ 3 Aftaleindgåelse

Når du klikker ”Gennemfør ordren” i det sidste trin af betalingsprocessen, er din bestilling af Varerne i din varekurv bindende. Umiddelbart herefter modtager du en ordrebekræftelse, der også udgør en kvittering for det indbetalte beløb. Når du har modtaget ordrebekræftelsen, har Foreningen Spring Danmark accepteret din ordre, og der er indgået en bindende købsaftale.

§ 4 Betalingsbetingelser og gebyrer

Foreningen Spring Danmark anvender YourPay til online transaktioner. Betaling med kreditkort er derfor sikkert og certificeret af Nets.

Betaling via kreditkort er altid underlagt kortudsteders betingelser for anvendelse.

Betaling kan ske med VISA, VISA/Electron, Eurocard/Mastercard, Diners, Maestro eller MobilePay.
Firmakort udstedt inden for eller uden for EU/EØS samt private betalingskort udstedt uden for EU/EØS bliver ikke pålagt et gebyr, hvilket vil fremgå af din kvittering.

Ved mistanke om kortsvindel forbeholder Foreningen Spring Danmark sig retten til at annullere købet.

§ 5 Forsendelse og levering

Levering sker med GLS, PostNord eller anden kurerservice via ShipMondo og efter bedste pris og leveringsforhold eller som afhentning hos Foreningen Spring Danmark.

Ved valg af pakkeshop vil du blive forespurgt efter fremvisning af billed legitimationsamt ordrebekræftelse ved afhentning.

Leveringsomkostningerne betales af køber. Levering sker normalt inden for 5-7 arbejdsdage, efter at bestillingen er modtaget.

Foreningen Spring Danmark leverer kun i Danmark (ikke til Færøerne eller Grønland, og alle bestillinger til Færøerne eller Grønland vil blive annulleret uden varsel.)

§ 6 Fejl og mangler

Købelovens regler finder anvendelse på eventuelle fejl og mangler ved Varerne.

§ 7 Reklamation

Du skal give Foreningen Spring Danmark meddelelse om eventuelle mangler ved varerne inden for rimelig tid efter, at du har opdaget manglen.

Hvis du har givet Foreningen Spring Danmark meddelelse om eventuelle mangler ved varerne inden to uger efter, at du har opdaget manglen, vil reklamationen altid være rettidig.

Du skal under alle omstændigheder reklamere over eventuelle fabrikationsfejl og mangler inden to år efter, at du har fået varerne leveret.

Du kan fremsende din reklamation til shop@foreningenspringdanmark.dk

Foreningen Spring Danmark behandler din reklamation hurtigst muligt og senest inden for 5-7 arbejdsdage.

§ 8 Fortrydelsesret og fortrydelsesfrist

Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor du har fået leveret varerne.

Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om Varerne. Fortrydelsesfristen begynder ikke at løbe, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller e-mail).

Hvis du f.eks. har fået leveret Varerne mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger på dette tidspunkt, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag med at give meddelelse om, at du ønsker at benytte din fortrydelsesret.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele Foreningen Spring Danmark din beslutning om, at du vil fortryde denne aftale. Hvis du vil afgive denne underretning skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail – skal du blot sende din meddelelse inden fristens udløb.

Følge af fortrydelse:
Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer Foreningen Spring Danmark betalinger uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Foreningen Spring Danmark modtog meddelelse om din beslutning om at fortryde den indgåede aftale.

By Lantz gennemfører en sådan tilbagebetaling til samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion.

Du skal returnere Varerne uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret Foreningen Spring Danmark om udøvelsen af din fortrydelsesret.

Foreningen Spring Danmark kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil du har returneret varerne.

Du hæfter for en eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes en anden håndtering af varerne, end hvad der er nødvendigt for at varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR
(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:
Foreningen Spring Danmark
Kongevejen 57
3480 Fredensborg

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:

______________________________________________________________________________________

Bestilt den: _____________________________ Modtaget den: _____________________________

Forbrugerens navn: ___________________________________________________________________

Forbrugerens adresse: ________________________________________________________________

Forbrugerens underskrift: ____________________________________ Dato: _________________

(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

Reklamationsbehandling
Er varen forsinket eller har varen en fejl, kan du klage til nedenstående e-mail adresse. Klager over fejl ved varen skal ske inden rimelig tid, efter at du har opdaget fejlen eller burde have opdaget fejlen ved en almindelig gennemgang af varen. To år efter modtagelsen af varen ophører retten til at klage i henhold til Købelovens § 83, stk. 1, medmindre andet er aftalt. Når Foreningen Spring Danmark webshop modtager en klage over en vare, behandles klagen hurtigst muligt dog senest inden for 5-7 arbejdsdage.

Oplysning om klagemuligheder
Ønsker du at klage over en vare eller tjenesteydelse, kan du kontakte os via:

Navn: Foreningen Spring Danmark
Adresse: Kongevejen 57
Postnr. & By: 3480 Fredensborg
Tlf +45 2170 6060
Email: shop@foreningenspringdanmark.dk

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Nævnenes Hus til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, herunder via Klageportalen for Nævnenes Hus: https://naevneneshus.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail-adresse shop@By Lantz

Kontakt
Ønsker Du at kontakte Foreningen Spring Danmark’s webshop angående reklamationer eller andet vedr. merchandise kan det gøres pr. email til shop@foreningenspringdanmark.dk eller nedenstående adresse.

Navn: Foreningen Spring Danmark
Adresse: Kongevejen 57
Postnr. & By: 3480 Fredensborg
Tlf +45 2170 6060
Email: shop@foreningenspringdanmark.dk

§ 9 Brug af Persondata

Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik.
Når du køber Varer hos By Lantz, vil By Lantz registrere og behandle persondata for at kunne opfylde den indgåede aftale om køb af Varerne. Du kan læse mere om vores behandling af dine persondata i vores privatlivspolitik.

§ 10 Lovvalg

Dansk ret finder anvendelse.