151697_abo_05__AB21054

Optagelse i DRFs talentprogrammet

Ønsker du at læse mere om DRFs Talentprogram for Talentgruppen,
så læs mere på DRF’s hjemmesiden.

https://rideforbund.dk/elite-talent/landshold-talentudvikling/drf-springdanmark-talent

Bemærk: Dette års ansøgningsproces for 2021 er nu afsluttet 

Ansøgningerne forhåndsvurderes sammen med landstrænerteamet. Kandidater kommer pga Coovid-19 ikke til samtale ved DRF Springtalent koordinatoren/landstræner inden optagelse i talentprogrammet, men der vil blive taget en snak ved først mulige lejlighed, sandsynligvis ved første samling.

 

Talent udvikling for Bruttotrupperne Junior- og Ung ryttere

Denne gruppe udtages omkring februar måned. I løbet af året er der løbende justeringer. Der afholdes 2 – 3 årlige samlinger. Der vil være samarbejde med Talentgruppen og en af samlingerne vil være i forbindelse med DRF Spring-Forum. Ved samlingerne vil der være springtræning, fysisk og mental træning. Derudover vil der være fokus på forskellige udvalgte temaer. Undervisningen vil foregå ved landstræner samt ved eksterne undervisere, indenfor forskellige udvalgte emner. Der vil ved disse samlinger være vægt på udvikling af samarbejde og hold ånd i hele bruttotruppen. Formålet er at udvikle seniorryttere, der har ridemæssige kompetencer blandt de allerbedste i verden.

Målsætninger og evaluering DRF SpringDanmark Talent- og elite

Som en naturlig del af DRF SpringDanmark programmet, udarbejdes der målsætninger for hver enkelt rytter. Dette sker i samarbejde mellem daglig træner, talenttræner/ landstræner og rytter. Herefter vil der årligt ske evaluering og justering af målsætningerne.
Målsætninger kan løbende op- og nedjusteres også under hensyntagen til hestemateriale. Den praktiske del omkring målsætning og evaluering varetages af talentkoordinatoren.

Samarbejde med daglig træner

Samarbejdet med den daglige træner værdsættes højt og alle deltagere i programmet skal have tilknyttet en navn-givet daglig træner. Alle samlinger vil være åbne for den daglige træner og det vil blive værdsat, hvis daglig træner, som minimum, deltager en gang årligt og ved samtaler om målsætninger. I forbindelse med udarbejdelse af mål-sætning, vil den daglige træner personligt blive inviteret med til den første træningssamling, for en ny rytter i talent-gruppen og bruttotrupperne. Den årlige evaluering af målsætning vil ligeledes ske samen med den daglige træner.

Sammenhæng Talentgruppen- og Bruttogruppen Junior- og Ungryttere

Deltagelse i talentprogrammet er basis for at blive en del af DRF bruttotrup. Der er således en klar sammenhæng fra Talentgruppen til Bruttotruppen Junior- og Ungryttere og Senior truppen. Vi arbejder hen imod et landsdækkende talentprogram, hvor bruttotrupperne på sigt, vil blive fundet iblandt den gruppe af ryttere, der deltager i talentpro-grammet. Der kan være dispensation fra dette, hvis en rytter har haft længerevarende ophold i udlandet.
Vi tilstræber en sammenhæng imellem talentprogrammet og landsholdene, således at der kontinuerligt foregår mest mulig vidensdeling om heste, træning og springsporten i særdeleshed.

Stævner

Stævnedeltagelse i Talent gruppen vil have fokus på nationale landsstævner og Baltic Cups. Det vil blive tilstræbt, at der til disse stævner udskrives klasser der understøtter talentarbejdet.
Stævnedeltagelse for Bruttotrupperne vil have fokus på både nationale og Internationale stævner